• Binnen 30 minuten een digitaal programma van eisen

  Bespaar op dure administratieve uren. Reken af met miscommunicatie. En gun uw
  bouwproject een vliegende start. Ontdek hoe PVE Pro faalkosten terugdringt en multi-
  disciplinaire samenwerking optimaliseert!

 • PVE PRO verhoogt efficiëntie

  PVE Pro verhoogt de efficiëntie van alle bij de bouw betrokkenen. Van opdracht-
  gever, tot projectleider en team, tot leveranciers. Het kennissysteem biedt
  kant-en-klare kaders en keuzes en stroomlijnt vanaf dag één het project.

 • PVE PRO bespaart kosten

  Doordat PVE Pro koppelt met andere standaarden zoals STABU-Element en
  beschikt over een goed gevulde kennisbibliotheek, zijn beschrijvingen
  en universele definities voortaan in een muisklik geregeld.

 • PVE Pro is uw beleid in uitvoering

  Beleidsbeslissingen zijn door de kwaliteitsverantwoordelijken zo in PVE Pro
  verwerkt, zodat álle teams op álle locaties een eenduidig beleid volgen
  bij de start van een nieuw project. En daarna, gedurende de bouw.

Eigen huisstijl

Het is úw project, dus past PVE Pro de webomgeving waarbinnen uw medewerkers aan de slag gaan, aan aan úw huisstijl. Dit verhoogt acceptatie en gebruiksgemak.

Eenvoudig en snel

PVE Pro is hét gereedschap voor het eenduidig vastleggen, en periodiek bijstellen, van glasheldere Programma’s Van Eisen: 24/7 online toegankelijk voor álle teamleden.

Deel het!

Samenwerken, kennisdelen, BIM’en, projectgebonden beslissingen en keuzes voor iedereen te allen tijde inzichtelijk? Deel toegang tot uw PVE Pro-project kosteloos met uw partners.

Klanten ervaringen

“PVE Pro helpt ons in het verder vormgeven van onze rol als professioneel opdrachtgever. Via een duidelijker uitvraag met een grotere focus op prestatie-eisen in plaats van technisch voorschrijven hoe het moet. Laat dat maar aan de deskundigen zelf over!

Door de uitvraag uniformer en digitaal te stellen helpen we zo wel bij de eerstvolgende stap, de uitwerking in BIM. Daar krijgen wij dan weer sneller en duidelijker informatie over de voorgedragen oplossingen voor terug. Oftewel PVE Pro helpt de samenwerking en communicatie te verbeteren. Om het slimmer te doen met de hulpmiddelen die tegenwoordig beschikbaar zijn. Daar wordt de bouwwereld voor alle betrokkenen sneller, beter, goedkoper en leuker van!” (Arthur Lippus, Adjunct directeur Portaal Vastgoed Ontwikkeling)

Portaal

“Behalve als digitaal Programma Van Eisen gebruiken wij het systeem ook voor kennisbeheer. Nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden leggen we vast in onze eigen PVE Pro-kennisbibliotheek, zodat onze adviseurs dezelfde taal spreken en zij opdrachtgevers eenduidig adviseren.” (Paul Vink, Directeur VIAC)

VIAC logo

“Steeds vaker wordt vastgesteld dat bij opdrachtgevende partijen het opstellen van een compleet en betrouwbaar Programma Van Eisen voor hun nieuwbouw c.q. renovatie moeizaam verloopt. Het ontbreken van een goed gestandaardiseerd Programma Van Eisen was aanleiding om een inventarisatie te maken van bestaande formats om vervolgens de conclusie te trekken dat het veel beter kan. PVE Pro doet dat onder meer door te koppelen aan de STABU elementenmethode, waarmee direct de link met BIM gewaarborgd is.” (Uit: STABULLETIN december 2011)

Logo Stabu